Tag Archives: kinh nghiệm vẽ shop thi công điều hòa

Hướng dẫn vẽ Shop drawing thi công điều hòa thông gió tòa nhà

Hầu hết 90% các kỹ sư nhiệt lạnh mới ra trường đều chưa biết cách triển khai bản vẽ thi công điều hòa thông gió, do chưa có kinh nghiệm thi công thực tế và chưa được trang bị những kỹ năng cần thiết. Ngoài ra còn nhiều kỹ sư giám sát thi công điều hòa thông gió mới chỉ biết đọc và in bản vẽ, chưa vẽ được bản vẽ thi công trên máy tính. Điều đấy đang gây ra nhiều khó khăn, bất cập, và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, tiến độ thi công trên công trường.