Tag Archives: báo cháy nhà xưởng

Thiết kế hệ thống báo cháy theo tiêu chuẩn mới 2021

Hiện nay tiêu chuẩn thiết kế báo cháy cũ TCVN 5738 2001 không còn hiệu lực và được thay để bằng tiêu chuẩn mới, vì vậy có rất nhiều thay đổi về tiêu chuẩn thiết kế, quy địng về khoảng cách lắp đặt. Để thiết kế được hệ thống báo cháy tự động hiệu quả thì cần phải nắm vững tiêu chuẩn nào cần áp dụng. Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy phải tuân thủ các yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn hiện hành và được cơ quan phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền chấp thuận.